Ալեքսան Ճորճ Գալայճի

Ալեքսան Ճորճ Գալայճի

Ալեքսան Ճորճ Գալայճի-ի նկարը
Պաշտոն
Ավագ լաբորանտ
Մասնագիտություն
Լրագրող, բանասէր եւ աստուածաբան
Աշխատում է ՀԱԻ-ում սկսած
2014
Հետազոտությունների ոլորտները
Սփյուռքի ուսումնասիրություններ
Սիրիահայերի հիմնախնդիրները Հայաստանում
Կրօնական եւ էթնիկական
Գիտական հրապարակումները

Գալայճեան Ալեքս Սարկաւագ, Իսլամացած հայերու ինքնութեան ճգնաժամը, Անթիլիաս-Լիբանան, “Հասկ Հայագիտական” (Յունիս-Յուլիս),  2017, էջ 19։

Գալայճեան Ալեքս Սարկաւագ, Իսլամացած հայերու ինքնութեան ճգնաժամը, Անթիլիաս-Լիբանան, “Հասկ Հայագիտական” (Յունիս-Յուլիս),  2017, էջ 19։

Զեկուցումներ

26 Հոկտեմբեր 2017-ին, միջազգային գիտաժողով՝ “Հայ ընտանիքը արդի մարտահրաւէրների համատեքստում” խորագրով, թեմա՝ “Խառն եւ ներքին ամուսնութիւնները Թուրքիոյ հայ համայնքէն ներս որուն ընթացքին մասնակցութիւնս բերի”։

26 Հոկտեմբեր 2017-ին, միջազգային գիտաժողով՝ “Հայ ընտանիքը արդի մարտահրաւէրների համատեքստում” խորագրով, թեմա՝ “Խառն եւ ներքին ամուսնութիւնները Թուրքիոյ հայ համայնքէն ներս որուն ընթացքին մասնակցութիւնս բերի”։

Հեռախոս
0037477149888
Էլ․ փոստ
alexgeorgekalayji@gmail.com