Արփինե Հեքիմյան

Արփինե Հեքիմյան

Արփինե Հեքիմյան-ի նկարը
Պաշտոն: 
Ավագ լաբորանտ
Աշխատում է ՀԱԻ-ում սկսած: 
2012
Էլ․ փոստ: 
info@iae.am