Garik Grigoryan

Գարիկ Գրիգորյան

Garik Grigoryan-ի նկարը
Գիտական աստիճան
Մագիստրոս
Պաշտոն
Լաբորանտ
Մասնագիտություն
Պատմաբան, ազգագրագետ
Աշխատում է ՀԱԻ-ում սկսած
2014
Հետազոտությունների ոլորտները
Էթնիկ հակամարտություններ
Այլ

2014 թ. Բաց Հասարակությունների հիմնադրամ-Հայաստանի կողմից տրամադրված հանրային քաղաքականության հետազոտության դրամաշնորհների շրջանակներում   իրականացված    <<Ազգային /էթնիկը ՀՀ արդի քաղաքական դիսկուրսում>> հետազոտության ասիստենտ:

2012-2014թթ Կովկասյան Համագործակցության ակադեմիական ցանցի կողմից տրամադրված դրամաշնորհի շրջանակներում <<Առօրյա ազգայինությունը և էթնիկությունը Հայաստանում>>  հետազոտության  աջակից, հարցազրուցավար:        

Էլ․ փոստ
garikgrigoryan83@gmail.com