Լիանա Քևնակսազյան

Լիանա Քևնակսազյան

Լիանա Քևնակսազյան-ի նկարը
Պաշտոն
Կրտսեր գիտաշխատող
Աշխատում է ՀԱԻ-ում սկսած
2007
Էլ․ փոստ
lianaqevnakszyan@yahoo.com