Հասմիկ Աբրահամյան

Հասմիկ Աբրահամյան

Հասմիկ Աբրահամյան-ի նկարը
Գիտական աստիճան
պ.գ.թ.
Պաշտոն
Գիտաշխատող
Աշխատում է ՀԱԻ-ում սկսած
2012
Էլ․ փոստ
email@iae.am