Սաթենիկ Մկրտչյան

Սաթենիկ Մկրտչյան

Սաթենիկ Մկրտչյան-ի նկարը
Գիտական աստիճան
պատմական գիտությունների թեկնածու
Պաշտոն
Գիտաշխատող
Աշխատում է ՀԱԻ-ում սկսած
2002
Էլ․ փոստ
satenik.mkrtchian@iae.am