Սալվինե Մարկոսյան

Սալվինե Մարկոսյան

Սալվինե Մարկոսյան-ի նկարը
Պաշտոն: 
Լաբորանտ
Մասնագիտություն: 
պատմաբան
Աշխատում է ՀԱԻ-ում սկսած: 
2018
Հետազոտությունների ոլորտները: 
Արևելագիտություն, պոլսահայ համայնքի պատմություն
Զեկուցումներ: 
 • Մարկոսյան Ս.Հ., 2017, «Ալմա Յոհանսոնը և հայ տարագիրներն Առաջին աշխարհամարտի տարիներին», «Երիտասարդ գիտաշխատողների 38-րդ գիտական նստաշրջան», Կոտայքի մարզ, գ.Արզական,8-9հուլիսի:                                                                                                                      
 • Մարկոսյան Ս.Հ., 2017, «Հպատակ փոքրամասնությունների ազգային կանոնադրությունները Օսմանյան Թուրքիայում (Թանզիմաթի շրջան 1839-1860-ական թթ.)», «Երիտասարդ արևելագետների միջազգային 38-րդ գիտաժողով», Աղվերան, 7-9    հուլիսի:
  • Մարկոսյան Ս.Հ., 2017, «Ալմա Յոհանսոնը և հայ տարագիրներն Առաջին աշխարհամարտի տարիներին», «Երիտասարդ գիտաշխատողների 38-րդ գիտական նստաշրջան», Կոտայքի մարզ, գ.Արզական,8-9հուլիսի:                                                                                                                      
  • Մարկոսյան Ս.Հ., 2017, «Հպատակ փոքրամասնությունների ազգային կանոնադրությունները Օսմանյան Թուրքիայում (Թանզիմաթի շրջան 1839-1860-ական թթ.)», «Երիտասարդ արևելագետների միջազգային 38-րդ գիտաժողով», Աղվերան, 7-9    հուլիսի:
  • Մարկոսյան Ս.Հ.,  2014, «Մշակութային ցեղասպանության հետևանքները Արևմտյան Հայաստանում», «Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին ընդառաջ» երիտասարդական միջբուհական գիտաժողով, Երևան, 24 ապրիլի:
  Այլ: 

  Մասնակցությունը  գիտաժողովների կազմակերպմանը

  • «Հայ ընտանիքն արդի մարտահրավերների համատեքստում», միջազգային գիտաժողով, Երևան, 2017թ.:
  Հեռախոս: 
  094280857
  Էլ․ փոստ: 
  salvi.markosyan@gmail.com